Sig. Giuseppe Scirè: Vi raccuntu e vi raccuntu un bellissimu cuntu (filastrocca – 9/10) – audio
  • autore: Sorgi - Augello
  • Località: CRICD
  • Città: Lercara Friddi (PA) - 90025
  • Stato: Italia

  • Licenza:
    Creative Commons CC 2.58 ITA